Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Ingatlanjog – Bankkölcsön ingatlan vásárláshoz

Ingatlanjogi ügyben a Vevő azzal a kérdéssel fordult az Ügyvédi Irodánkhoz, hogy bankkölcsönt kíván igénybe venni az ingatlan vásárlásához. Ügyvédi Irodánk – az adott vétellel kapcsolatos több megjegyzés mellett – javasolta, hogy az adásvételi szerződésben kerüljön külön feltételként rögzítésre, miszerint amennyiben a bankkölcsön nyújtása bármely okból meghiúsulna, úgy az a Vevő felelősségi körén kívül álló […]

Termőföld adásvétel több tulajdonossal

Ügyvédi Irodánkat azzal kereste meg Ügyfelünk, hogy olyan termőföldet szeretne vásárolni, mely termőföldnek két tulajdonosa van ½-ed, ½-ed arányban. Mind a két Eladó el kívánta adni Ügyfelünknek a tulajdoni hányadát, Ügyfelünk pedig mind a két Eladótól meg kívánta azt vásárolni. Felek kikötötték, hogy az adásvételi szerződést kizárólag abban az esetben szeretnék megkötni, amennyiben Ügyfelünk mind […]

Go on Top

You Might Be Also Interested In:

látogató számláló