Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Cégátalakulás mesterfokon Bt.-ből Kft.-be

Az Ügyfél azzal a kéréssel fordult Ügyvédi Irodánkhoz, hogy Bt.-jének cégformáját gazdasági indokokra tekintettel, meg kívánja változtatni Kft.-re, illetve tájékoztatta Ügyvédi Irodánkat, hogy az átalakuláshoz szükséges iratokkal már rendelkezi. Mint kiderült, ez csupán részben volt igaz, hiszen a jogi procedúra ennél lényegesen összetettebb. Nézzük is, miről van szó! Az átalakulás esetén jogutódlás megy végbe, az […]

Törzstőke-emelés tagi kölcsönnel mint vagyoni értékű joggal

Az ügyfél azzal a kéréssel fordult Irodánkhoz, hogy törzstőkéjét a jogszabályi követelményeknek megfelelően 2017. március 15. napjáig fel kívánja emelni 500.000,- Ft-ról 3.000.000,- Ft-ra, azonban az ehhez szükséges 2.500.000,- Ft összeget a társaság részére nyújtott tagi kölcsön-állomány felhasználásával eszközölné. Adóügyileg ez így rendben van? A kérdés valójában az volt, hogy milyen jogi/adózási vonatkozásai vannak a […]

Törzstőke-emelés pénzbeli befizetéssel, de több évre időben eltolva

Az ügyfél azzal a kéréssel fordult Irodánk, hogy törzstőkéjét a jogszabályi követelményeknek megfelelően 2017. március 15. napjáig fel kívánja emelni 500.000,- Ft-ról 3.000.000,- Ft-ra, azonban az ehhez szükséges 2.500.000,- Ft összeg megfizetését nem tudják a cégiratok módosításával egyidejűleg vállalni, valamint azt sem, hogy a Társaság házipénztárába történő befizetéssel teljesítik ezt az összeget. Ügyvédi Irodánk a […]

Téves áfa besorolás

Ügyfél a cégalapítási eljárás során az áfa fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatában tévesen jelölte meg, így – ahogy azt ezt minden képzett könyvelő és könnyvizsgáló készségszinten tudja – a pénzforgalmai áfa elszámolás szabályainak alkalmazására nem vált jogosulttá. Érdemes azonban még az ilyen, egyértelműnek tűnő esetek kapcsán is szakjogász tanácsát kérni, hátha létezik törvény, amelyre hivatkozva lehetőségünk […]

Van-e lehetőség egy kft. tagjainak jogviszonyát a társasági szerződésen kívül más módon meghatározni? – Szindikátusi szerződés

Az ügyfél azzal a kéréssel fordult Irodánkhoz, hogy a társaság tagjainak társasági jogi jogviszonyait a társasági szerződésben rögzítetteken felül kívánja rendezni. Ügyvédi Irodánk az ügyfél részére a szindikátusi szerződés megkötését javasolta, figyelemmel arra, hogy a társasági szerződésben a tagsági jogok, míg a szindikátusi szerződésben a felek polgári jogi jellegű, valamint meghatározott feladatok ellátására irányuló megállapodásaikat, […]

Go on Top

You Might Be Also Interested In:

látogató számláló