Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Az esettanulmányok az adatbázisunkban szereplő ajánlott ügyvédek / ügyvédi irodák által írt szakcikkek, amelyek egy-egy jogi eset apropóján bemutatják, miért fontos például a ingatlanjogban járatos, több ezer ingatlanügyön gyakorlatot szerzett ügyvédet választani. Ami egy más jogterületen gyakorlatot szerzett ügyvédnek eszébe sem jut, arra nagy figyelmet fordít a jogterület specialistája. A legkritikusabb természetesen a cégjog, kezdve a cégalapítással, aminél a legnagyobb hibát egy ‘alap társasági szerződés’ aláírásával követjük el. De még ezer buktató létezik a vállalkozói szerződések és teljesítésigazolások professzionális és vitás esetekben bennünket kiváló helyzetbe hozó rendszerével.

Ingatlanjog – Haszonélvezeti jog

Ügyfelünk egyszerű ingatlanértékesítés jogi részének az elkészítésével bízott meg. Már korábban megbeszélt mindent egy jogász barátjával, illetve az ő javaslatára egy „szakértővel” is konzultált, aki „mindent” elmagyarázott neki az ingatlanjog és a haszonélvezeti jog rá vonatkozó részéről, ezért Ügyfelünk felolvasta a papírját, hogy ezek szerint járjunk el. Szerencsére nálunk azért nem így mennek a dolgok. […]

Ingatlanjog – Bankkölcsön ingatlan vásárláshoz

Ingatlanjogi ügyben a Vevő azzal a kérdéssel fordult az Ügyvédi Irodánkhoz, hogy bankkölcsönt kíván igénybe venni az ingatlan vásárlásához. Ügyvédi Irodánk – az adott vétellel kapcsolatos több megjegyzés mellett – javasolta, hogy az adásvételi szerződésben kerüljön külön feltételként rögzítésre, miszerint amennyiben a bankkölcsön nyújtása bármely okból meghiúsulna, úgy az a Vevő felelősségi körén kívül álló […]

Családjog – Öröklés

Ügyfelünk gondolt egyet, és mielőtt szerencsétlenül adóhátrányt szenvedett volna, a kérdésre válaszolni nem tudó könyvelője helyett megkeresett bennünket, hogy örökléssel kapcsolatban szakszerű jogi véleményt kapjon. Döntésével milliós tételt spórolt meg magának. Mindig konzultáljon ügyvéd specialistával, ha jogi ügye adódik! Esetünkben tehát Tulajdonos azzal a kérdéssel fordult hozzánk, hogy örökölt a hozzátartozója után, azonban egyrészt az […]

Végrehajtás

Ügyfelünk azzal kereste Irodánkat, hogy végrehajtási eljárás van folyamatban ellene 90.000,-EUR erejéig. A végrehajtási eljárás keretében végrehajtási jog volt az ingatlanán és a cégben lévő tulajdoni részesedésen is. Ügyvédi Irodánk elkészített egy ajánlatot tartozás megfizetésével kapcsolatban Hitelező részére, mely ajánlatot Hitelező elfogadott, ennek eredményeként, Ügyfelünk 30.000,-EUR fizetett Hitelezőnek, amely minden további követeléséről lemondott Ügyfelünkkel szemben, […]

Végrehajtás 2

Sorsfordító pillanat Ügyfelünk azzal kereste Irodánkat, hogy végrehajtási eljárás van folyamatban édesanyja ellen 17.000.000,- Ft erejéig. A végrehajtási eljárás keretében ingatlanán végrehajtási jog volt bejegyezve. Ügyvédi Irodánk közreműködésével Ügyfelünk vételi ajánlatot tett megfelelő technikával és jogi körítéssel Hitelező Bank részére 8.000.000,-Ft értékben. Hitelező Bank a vételi ajánlatot elfogadta és árverésen kívül eladta Ügyfelünknek az ingatlant, […]

Cégátalakulás mesterfokon Bt.-ből Kft.-be

Az Ügyfél azzal a kéréssel fordult Ügyvédi Irodánkhoz, hogy Bt.-jének cégformáját gazdasági indokokra tekintettel, meg kívánja változtatni Kft.-re, illetve tájékoztatta Ügyvédi Irodánkat, hogy az átalakuláshoz szükséges iratokkal már rendelkezi. Mint kiderült, ez csupán részben volt igaz, hiszen a jogi procedúra ennél lényegesen összetettebb. Nézzük is, miről van szó! Az átalakulás esetén jogutódlás megy végbe, az […]

Törzstőke-emelés tagi kölcsönnel mint vagyoni értékű joggal

Az ügyfél azzal a kéréssel fordult Irodánkhoz, hogy törzstőkéjét a jogszabályi követelményeknek megfelelően 2017. március 15. napjáig fel kívánja emelni 500.000,- Ft-ról 3.000.000,- Ft-ra, azonban az ehhez szükséges 2.500.000,- Ft összeget a társaság részére nyújtott tagi kölcsön-állomány felhasználásával eszközölné. Adóügyileg ez így rendben van? A kérdés valójában az volt, hogy milyen jogi/adózási vonatkozásai vannak a […]

Törzstőke-emelés pénzbeli befizetéssel, de több évre időben eltolva

Az ügyfél azzal a kéréssel fordult Irodánk, hogy törzstőkéjét a jogszabályi követelményeknek megfelelően 2017. március 15. napjáig fel kívánja emelni 500.000,- Ft-ról 3.000.000,- Ft-ra, azonban az ehhez szükséges 2.500.000,- Ft összeg megfizetését nem tudják a cégiratok módosításával egyidejűleg vállalni, valamint azt sem, hogy a Társaság házipénztárába történő befizetéssel teljesítik ezt az összeget. Ügyvédi Irodánk a […]

Téves áfa besorolás

Ügyfél a cégalapítási eljárás során az áfa fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatában tévesen jelölte meg, így – ahogy azt ezt minden képzett könyvelő és könnyvizsgáló készségszinten tudja – a pénzforgalmai áfa elszámolás szabályainak alkalmazására nem vált jogosulttá. Érdemes azonban még az ilyen, egyértelműnek tűnő esetek kapcsán is szakjogász tanácsát kérni, hátha létezik törvény, amelyre hivatkozva lehetőségünk […]

Van-e lehetőség egy kft. tagjainak jogviszonyát a társasági szerződésen kívül más módon meghatározni? – Szindikátusi szerződés

Az ügyfél azzal a kéréssel fordult Irodánkhoz, hogy a társaság tagjainak társasági jogi jogviszonyait a társasági szerződésben rögzítetteken felül kívánja rendezni. Ügyvédi Irodánk az ügyfél részére a szindikátusi szerződés megkötését javasolta, figyelemmel arra, hogy a társasági szerződésben a tagsági jogok, míg a szindikátusi szerződésben a felek polgári jogi jellegű, valamint meghatározott feladatok ellátására irányuló megállapodásaikat, […]

Termőföld adásvétel több tulajdonossal

Ügyvédi Irodánkat azzal kereste meg Ügyfelünk, hogy olyan termőföldet szeretne vásárolni, mely termőföldnek két tulajdonosa van ½-ed, ½-ed arányban. Mind a két Eladó el kívánta adni Ügyfelünknek a tulajdoni hányadát, Ügyfelünk pedig mind a két Eladótól meg kívánta azt vásárolni. Felek kikötötték, hogy az adásvételi szerződést kizárólag abban az esetben szeretnék megkötni, amennyiben Ügyfelünk mind […]

Focus Auf Kreativität

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo conseqat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do […]

látogató számláló